TworzymyGłos Regionu

Pomoc dla przedsiębiorców z Gminy GÓRA

w związku z COVID-19

Piątek, 03 kwietnia 2020 o 15:13, autor: 0 281
Pomoc dla przedsiębiorców z Gminy GÓRA

Wszystkich przedsiębiorców Gminy Góra informuję o wprowadzeniu uchwały Rady Miejskiej Góry w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19.

Na mocy niniejszej Uchwały:

Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości wszystkim przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Góra wyznaczając następujące terminy:

1)    osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

2)  osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.  

Przypominam również, że każdy, także osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które poniosły straty w wyniku negatywnych konsekwencji ekonomicznych, z powodu COVID-19 i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z ulg  w podatkach  w formie:

  • odroczenia
  • rozłożenia na raty
  • umorzenia,

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UMiGGora/SkrytkaESP
- lub drogą mailową: kornicka@gora.com.pl lubumig.kancelaria@gora.com.pl

- jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra

 –    z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta i Gminy w Górze dla bezpośredniej obsługi klienta (do odwołania), złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnej skrzynce  zlokalizowanej przy wejściu do budynku  urzędu

Druki do pobrania:
link - BIP UMiG Góra

W przypadku dodatkowych pytań pracownik Referatu Podatków i Opłat lokalnych pozostaje do Państwa dyspozycji:
- tel. 65 544 36 11-
- email: kornicka@gora.com.pl

(Źródło: UMiG Góra)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.