TworzymyGłos Regionu

Poszukiwany chętny do pracy

- stanowisko w Urzędzie Gminy

Sobota, 08 lutego 2020 o 14:00, autor: 0 1784
Poszukiwany chętny do pracy

Burmistrz Góry poszukuje chętnych osób do pracy na stanowisku administratora ds. lokali komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze. Jakie są wymagane kwalifikacje? Jakie obowiązki czekają na stanowisku?

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe I stopnia (licencjat),
- obywatelstwo polskie,
- umiejętność obsługi komputera,
- posiadanie pełnych praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.

 Obowiązki na stanowisku:
-  prowadzenie ewidencji mieszkań, lokali wraz z przygotowaniem umów najmu i dzierżawy,
-  zabezpieczenie utrzymania w należytym stanie budynków, ich otoczenia oraz pomieszczeń do wspólnego użytku mieszkańców,
- opracowanie planów remontów bieżących i konserwacji administrowanych budynków i urządzeń przydomowych takich jak ogrodzenia, pomieszczenia gospodarcze itp.,
-  prowadzenie bieżącej kontroli wykonania zgłoszonych prac remontowych i zużytych materiałów,
-  dokonywanie okresowych przeglądów budynków i lokali oraz egzekwowanie napraw obciążających najemców,
-  systematyczna kontrola pracy wykonawców konserwujących, usuwających awarie lub remontujących podległe administratorowi obiekty,
- posiadanie pełnego rozeznania o stanie zasiedlanych lokali, ich wyposażeniu oraz o osobach uprawnionych do zamieszkania.

Czasookres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na okres pół roku, po tym okresie na czas nieokreślony.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Termin rozpoczęcia pracy: ok. 1 marca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny,
2)  życiorys (curriculum vitae) obejmujący informacje o zamieszkaniu, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, adresie do korespondencji, telefonach kontaktowych, przebiegu kształcenia, przebiegu pracy zawodowej, ukończonych stażach, kursach, szkoleniach związanych z pracą zawodową, posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, dodatkowych zajęciach zawodowych i pozazawodowych, znajomości języków obcych oraz zainteresowaniach,
3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
5)   oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
6)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,
7)  oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty na w/w stanowisko można składać do dnia 21 lutego 2020 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze. Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie  na adres Urzędu Miasta i Gminy w Górze, 56 – 200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy
w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój 8, tel. 65 544 36 33, e-mail: kwiring@gora.com.pl.

Z osobami chętnymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której terminie i miejscu zostaną powiadomieni kandydaci pisemnie lub telefonicznie.

(Źródło: Urząd Miasta i Gminy Góra)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.