TworzymyGłos Regionu

Kazimierz Bogucki nowym starostą górowskim

Wtorek, 19 marca 2019 o 16:27, autor: 2 1059
Kazimierz Bogucki nowym starostą górowskim

19 marca 2019 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rada Powiatu Górowskiego wybrała nowe władze powiatu. Starostą Górowskim został wybrany Kazimierz Bogucki, Wicestarostą Grzegorz Kordiak a członkami Zarządu Powiatu Mirosław Żłobiński i Jan Czerwiński

 

VI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Górowskiego została zwołana na wniosek radnych: Marioli Szurynowskiej, Ryszarda Wawera, Grzegorza Kordiaka i Andrzeja Rogali w związku ze złożoną 14 marca 2019 r. rezygnacją dotychczasowego Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza.

 

Rada przyjęła jednogłośnie rezygnację Zarządu Powiatu Górowskiego. Przed podjęciem uchwały głos zabrał ustępujący Starosta Górowski Piotr Wołowicz. Podkreślił, że za jego rezygnacją nie stoją żadne nadzwyczajne powody związane z funkcjonowaniem powiatu czy jego kondycją. Powiat w opinii Starosty zaczął funkcjonować normalnie, oczywiście nie bez bieżących problemów, całkowicie nieporównywalnych do tych sprzed lat kiedy obejmował to stanowisko. Stwierdził, że niewątpliwie nowy Zarząd Powiatu będzie musiał się zająć stanem dróg, opieką medyczną i statusem pracowników w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w tym ich wynagrodzeniami. Jako dwa główne powody rezygnacji podał względy osobiste oraz rozbieżności w ocenie faktów i sposobu działania powiatu. Zrezygnował wraz z Zarządem aby umożliwić stworzenie nowej większości w Radzie. 
Podziękował obecnej Radzie Powiatu oraz Burmistrz Góry Irenie Krzyszkiewicz, Burmistrzowi Wąsosza Pawłowi Niedźwiedziowi oraz Wójt Gminy Jemielno Anicie Sierpowskiej za trzymiesięczną współpracę. Podziękowania skierował również do wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Górze oraz jednostek organizacyjnych, którzy swoją pracą tworzą wizerunek powiatu. Szczególne podziękowania skierował na ręce Pani mecenas Renaty Torz oraz Sekretarz Powiatu Elżbiety Kwiatkowskiej i Skarbnika Powiatu Wiesława Pospiecha. 
Piotr Wołowicz otrzymał od radnych w podziękowaniu za wieloletnią pracę w latach 2010-2019 na stanowisku Starosty Górowskiego pamiątkową statuetkę. 
      Następnie radni przegłosowali 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, przyjęcie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Górowskiego Marioli Szurynowskiej. 
      W związku z rezygnacją przez radnego Grzegorza Kordiaka z Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu wybrała na Przewodniczącego 8 głosami za radnego Marka Biernackiego. Jego kontrkandydat Robert Szymanowicz otrzymał 5 głosów za, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 
       Ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnych głosowań związanych z wyborem Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu jednogłośnie wybrano spośród radnych komisję skrutacyjną w składzie Grażyna Owczarek (Przewodnicząca), Robert Szymanowicz oraz Marek Biernacki. 
       W wyborach na Starostę Górowskiego Radny Grzegorz Kordiak zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Rogali a radny Mirosław Żłobiński kandydaturę Kazimierza Boguckiego. Starostą Górowskim stosunkiem głosów 8:7 został wybrany radny Kazimierz Bogucki. 
W swoim expose nowo wybrany Starosta Górowski stwierdził, że dotychczasowym postępowaniem, nakierowanym na współpracę udało mu się pozyskać większość radnych i chce przekonać swoją osobą pozostałych do współdziałania. Podkreślił, że popierająca go grupa jest bardzo różnorodna w swoich poglądach i dlatego prosi o dalszą współpracę na rzecz powiatu. Chce szukać pojednania ponad podziałami. Deklaruje współpracę z gminami. 
Starosta Górowski Kazimierz Bogucki powiedział, że zdaje sobie sprawę z ogromu czekającej go pracy, zaznaczając, że nie obejmuje tego stanowiska dla kariery czy pieniędzy. 
       Starosta zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Kordiaka na Wicestarostę Górowskiego, który został wybrany stosunkiem głosów 8:7. Na członków Zarządu Powiatu Górowskiego Rada Powiatu wybrała, zgłoszonych przez Starostę, Mirosława Żłobińskiego oraz Jana Czerwińskiego (8 głosów za przy 7 przeciwnych). 
       W głosowaniu nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu radny Ryszard Wawer zgłosił kandydaturę Marioli Szurynowskiej. W wyniku otrzymanych 4 głosów za, przy 10 wstrzymujących się i 1 nieważnym, radni nie dokonali wyboru. 
       Radni ustalili wynagrodzenie Starosty Górowskiego na poziomie 8920 zł brutto, po uwzględnieniu jego wniosku o zmniejszenie wynagrodzenia o 1 tys. zł z przeznaczeniem na podwyższenie diet radnych. Starosta o podobny gest poprosił Wicestarostę. 

(źródło: powiat górowski)

REKLAMA

Komentarze (2)

avatar
~Zdezorientowany
19.03.2019 20:56

O co tu chodzi co to za gierki polityczne?

avatar
~Góra dołem
20.03.2019 22:17

Ta mina burmistrzowej po wyborze Kordiaka bezcenna. Ale utarł jej nos.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.