Zamknij

Nadleśnictwo Góra Śląska nabywa lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

11:51, 12.09.2023 sz Aktualizacja: 12:08, 12.09.2023
Skomentuj Źródło: Nadleśnictwo Góra Śląska Źródło: Nadleśnictwo Góra Śląska

Nadleśnictwo Góra Śląska jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.0.1275, 1718, z 2022 r. poz. 84).

Nadleśnictwo może dokonać zakupu lasów lub gruntu przeznaczonego do zalesienia jeżeli:

Grunt przylega bezpośrednio do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.Nie graniczą z gruntami Nadleśnictwa, ale stanowią zwarty obszar gruntów o powierzchni minimum kilku hektarów, z dostępem do drogi publicznej,Posiadają uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta) i nie są obciążone na rzecz osób trzecich,Nie występują spory graniczne, granice działki są znane i widoczne w terenie.Działka ewidencyjna w Ewidencji Gruntów i Budynków musi być sklasyfikowana jako użytek leśny (Ls), a jeśli jest rolą to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musi być przeznaczona do zalesienia lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie.Oferta sprzedaży sporządzona przez właściciela gruntu powinna zawierać:

dane kontaktowe do właściciela,informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie, zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,w przypadku gruntów rolnych nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie,kopie wypisu z ewidencji gruntów,numer księgi wieczystej,informacje o drogach dojazdowych do przedmiotowej działki,oświadczenie o braku obciążeń nieruchomości i braku sporów granicznych,cenę sprzedaży gruntu odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy składa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu pisemny wniosek o zgodę na zakup lasu lub gruntu do zalesienia.

Po uzyskaniu decyzji na zakup nadleśnictwo pisemnie poinformuje oferenta o dalszych czynnościach bądź ich zakończeniu,W celu określenia wartości nadleśnictwo zleca wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.ostateczna wartość zakupu zostaje ustalona na drodze negocjacji ceny. Finalizacja  transakcji następuje przed notariuszem.

W razie pytań prosimy o kontakt ze specjalistą SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu Wiesławem Polaczkiem – (tel. 795 121 453, [email protected]

(Artykuł Sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%