Zamknij

„Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” - spotkanie promujące najnowszą książkę Instytutu De Republica

08:26, 15.09.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 08:26, 15.09.2023
Wojskowe Biuro Historyczne Wojskowe Biuro Historyczne

Dyrektor Instytutu De Republica, prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, zaprasza na promocję najnowszej publikacji Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” pod redakcją naukową profesorów: Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa oraz Wojciecha Piaska. Prezentacja odbędzie się we wtorek 19 września bieżącego roku o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.  

Najnowsza publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica zatytułowana „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” to niezwykle cenna i unikatowa na polskim oraz międzynarodowym rynku wydawniczym pozycja, wpisująca się w proces przywracania pamięci o władzach RP w Polsce i na uchodźstwie.  

Książka prezentuje sylwetki premierów i ministrów pełniących główne funkcje w życiu politycznym w okresie II Rzeczypospolitej. Politycy zostali przedstawieni z perspektywy działań na tych stanowiskach i to właśnie pełnione przez nich funkcje stanowią podstawę ich biografii - uzupełnionych także o informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, zaangażowania społecznego i działalności politycznej. Umieszczone w publikacji biogramy powstały w oparciu o dostępną literaturę na temat działalności politycznej w okresie międzywojennym, ale w wielu przypadkach opierają się również na badaniach archiwalnych. 

Każdy uczestnik spotkania prasowego otrzyma egzemplarz publikacji „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”.  

Akredytacje do udziału stacjonarnego w Centrum Prasowym PAP pod linkiem: https://centrumprasowe.pap.pl/form/formularz-akredytacyjny  

Prelegenci:  

1. prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski - dyrektor Instytutu De Republica  

2. dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. ucz. - redaktor naukowy  

3. prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow - redaktor naukowy 

Agenda spotkania:  

14:00-14:05 | początek spotkania; powitanie gości przez prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego, dyrektora Instytutu De Republica 

14:05-14:50 | dyskusja na temat książki moderowana przez dyrektora Instytutu De Republica, prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego 

14:50-15:15 | pytania dziennikarzy 

15:15-15:45 | indywidualne rozmowy dziennikarzy z prelegentami 

UWAGA: ze względu na ograniczony czas obecności dyrektora Instytutu De Republica w spotkaniu możliwość przeprowadzenia rozmowy z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Przyłębskim tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: [email protected] (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę redakcji, krótki opis audycji, w której zostanie wykorzystany materiał).  

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.  

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów. 

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki. 

KONTAKT: 

Alina Piekarz 

Instytut De Republica 

tel. +48 609 605 083 

e-mail: [email protected] 

www.iderepublica.pl 

Źródło informacji: Instytut De Republica 

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%